به سایت روان طب تیسا خوش آمدید!

دسته بندی پروژه ها

معمار کوچولو

معمار کوچولو

چه چیزی یاد می‌گیریم؟ هدف از این فرادرس این است که در بخش‌های برنامه‌ریزی، فروش و سایر بخش‌ها بتوانید در یک نگاه اجمالی و مختصر، به گزارش‌گیری از داده‌های زیاد و انبوه خود بپردازید و با این ترفندها، اکسل را در قالب یک ابزار مناسب گزارش‌گیری ...